Skip to content

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

I. Távszerződés

Megrendelésének beküldésével vagy elküldésével az Immunovet Kft. vásárlója lesz.

A megrendelés átvételével illetve e-mailes vagy telefonos visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a(z)

Immunovet Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
rövid név: Immunovet Kft.
székhely: 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.
adószám: 26609939-2-03
cégjegyzékszám: 03-09-132309
statisztikai számjel: 26609939-4638-113-03
közösségi adószám: HU26609939

ügyfélszolgálat: 1023 Budapest, Bécsi út 25. (munkanapokon 9-17 óra között)
telefon: +36 (1) 412 26 10
e-mail: immunovet@immunovetshop.com; info@immunovetshop.com

mint Szolgáltató, valamint Ön, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szolgáltató köteles futárszolgálat útján, a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket, az ott megadott módon, az ott megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott vagy beküldött Megrendelőlapon megjelölt, és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, valamint utánvétel választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő/futár részére kifizetni.

A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás kért napja előtti nap délelőtt 10 óráig a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon telefonon vagy e-mail-en jelezheti a megadott elérhetőségeken.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

II. Vételár

A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. Amennyiben feltüntetésre került szállítási díj, az mindig tartalmazza a csomagolási költséget és az általános forgalmi adót is. A vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban.

III. Fizetési feltételek

A kiválasztott termék vételárának kifizetése jelenleg a Vevő döntése alapján történhet.

  • A termék átvételekor a futárnak (utánvétel)
    a, Magyarországon kizárólag magyar forintban történő fizetéssel
    b, Romániában kizárólag román leiben történő fizetéssel.
    c, Szlovákiában kizárólag euróban történő fizetéssel.
  • Előreutalással a 10700457-71235374-51100005 bankszámlaszámra (CIB Bank Zrt.),
  • Bankkártyás előrefizetéssel (bankkártyával)

Minden esetben a névre szóló gépi számla a termékhez csomagolva kerül kiküldésre.

IV. Szállítási információk

A termék kizárólag Magyarország, Szlovákia és Románia közigazgatási határain belül, valós címre kerül kiszállításra.
A szállítás a GLS futárszolgálat közreműködésével történik, a megrendelést követő 1-5 munkanapon belül.
Egyéb országba történő megrendeléseket az immunovetshop.com oldalon tudunk fogadni!

V. Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

A Vevő az áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat a fogyasztó és a vállakozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő elállása esetén a Szolgáltató a teljes fizetett ellenértéket haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti.
A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

VI. Adatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy vásárlási adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.