Algemene winkelvoorwaarden

I. Op afstand gesloten overeenkomsten

Door uw bestelling in te dienen of te sturen, bent u de koper van Immunovet Kft.

Met de ontvangst van de bestelling of per e-mail of telefonische bevestiging van de bestelling is op basis van het Regeringsdecreet  17/1999 (II.S.) een contract tussen

Immunovet Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Maatschappelijke zetel: 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.
BTW nr.: 26609939-2-03, (HU26609939)
Bedrijfsregistratienummer: 03-09-132309,
E-mail: info@immunovet.hu

Klantenservice: 1023 Budapest, Bécsi út 25.,
Telefoon: +36 (1) 412 26 10 (English),
E-mail: immunovet@immunovetshop.com

als Leverancier en u als Koper onder de volgende voorwaarden:

De Dienstverlener zal de op het Bestelformulier geselecteerde producten per koeriersdienst, op de daarin aangegeven wijze, afleveren op het afleveradres dat daarin is aangegeven. In geval van een verhindering van de bestelling om welke reden dan ook, zal de Leverancier onmiddellijk contact opnemen met de Koper via e-mail of telefoon om verder te coördineren.

De Koper is verplicht de producten die op het door de Koper verstuurde Bestelformulier waren aangegeven en die door de Leverancier aangegeven adres geleverd zijn over te nemen, en in geval van een rembours de leveringsprijs die op de bevestiging door de Leverancier is vermeld, inclusief de verpakking en transportkosten van de producten contant aan de koerier te betalen.

De koper heeft het recht om de aankoop na de bestelling te annuleren, ook vóór de dag vóór de gevraagde dag van levering. In dit geval is de koper niet verplicht om te betalen vanwege de annulering. De ontheffing kunt u door telefoon aanduiden op de telefoonnummer +36 1 301 0142 of e-mailadres shop.immunovet@immunovetshop.com.

De partijen beslissen over de rechtsmacht van de Pesti Központi Kerületi Bíróság. Problemen die hier niet worden geregeld, worden beheerst door de regels van het burgerlijk wetboek en het decreet over overeenkomsten tussen afstandsgerechtigden nr. 17/1999 (II.S.).

II. Aankoopprijs

De prijs die naast het product wordt weergegeven, is de aankoopprijs van het product, inclusief de BTW. Als er verzendkosten worden aangegeven, bevat deze altijd de verpakking en de algemene BTW. Aankoopprijzen zullen zeker niet veranderen gedurende de periode tussen de levering van de bestelling en de ontvangst van het product.

III. Betalingsvoorwaarden

De betaling van de aankoopprijs van het geselecteerde product kan momenteel naar goeddunken van de klant worden gedaan.

  • Bij wijze van vooruitbetaling op het bankrekeningnummer 10700457-71235374-50000005 (CIB Bank Zrt.),
    IBAN: HU73 1070 0457 7123 5374 5000 0005
    SWIFT: CIBHHUHB

  • Vooraf betalen met creditcard

  • Via PayPal

In alle gevallen wordt de oop naam geregistreerde factuur naast het product verzonden.

IV. Verzendinformatie

Items kunnen alleen worden afgeleverd op het fysieke adres op het grondgebied van de volgende landen:

  • Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Finland, Noorwegen, Nederland, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen

Bestellingen voor andere landen zijn verkrijgbaar via immunovetshop.com

De levering wordt momenteel uitgevoerd met de GLS-koerierdienst, binnen 48 uur na de orderbevestiging.

Leveringsdagen: elke week op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (behalve op feestdagen).

V. Het recht om zich terug te trekken van de aankoop, garanties

De klant binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen kan intrekken zonder rechtvaardiging op grond van de Regeringsdecreet 45/2014 (II.26) over de regels van het contract tussen de consument en de onderneming. De koper draagt ​​de kosten van het terugzenden van de goederen als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht. In geval van annulering van de klant betaalt de Leverancier de totale vergoeding onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Leverancier vergoed de aankoopprijs alleen voor het retourneren van een onbeschadigd en compleet verpakkingsproduct. Aansprakelijkheid van de leverancier en garantieverplichting in het burgerlijk wetboek en in besluit van de Ministerie van Economie en Transport 49/2003. (VII.30.).

VI. Gegevensbescherming

Wij informeren u hierbij dat uw aankoopinformatie wordt opgeslagen met het oog op het voltooien van het contract en voor later bewijs van de voorwaarden van het contract. We zullen uw informatie niet aan derden bekendmaken, tenzij de derde partij als onderaannemer van ons bedrijf optreedt wanneer het contract wordt gesloten. Onderaannemers hebben echter niet het recht om op enigerlei wijze door ons bedrijf verstrekte persoonlijke gegevens te bewaren, te gebruiken of over te dragen. Bij het verwerken van uw gegevens zullen wij ons houden aan de Privacywet.


FINATECH II. Kockázati Tőkealap
Kockázati Tőke