Juridische kennisgeving

De Immunovet Kft (hierna te noemen Leverancier) zal alle persoonlijke gegevens die tijdens elk gebruik van de site is te weten gekomen, volgens de wet LXIII. van 1992 inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de publiciteit van gegevens van openbaar belang behandelen.

Als u persoonlijke gegevens aan de Leverancier aangeeft, geeft u toestemming voor het registreren en behandelen van de gegevens door Leverancier.

Het schriftelijke verzoek (e-mail) dat naar de dienstverlener wordt verzonden, heeft de mogelijkheid om uw gegevens te verwijderen.

Dienstverleners kunnen de gegevens en informaties die u verstrekt, met name, maar niet beperkt, de volgende doeleinden gebruiken:

  • opmaken en analyseren van aanwezigheidsstatistieken
  • informatie verstrekken over nieuwe producten en diensten,
  • informatie verstrekken over verschillende acties,
  • omgaan met klachten en feedback van klanten
  • uitvoeren van orders.

De productfoto's en tekstinhoud op de websites vallen onder de bescherming van auteursrechten of merkbescherming. Dienovereenkomstig is het gebruik ervan in welke vorm dan ook alleen mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de diensverlener.

Leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige morele of financiële aansprakelijkheid voor links naar andere sites die op de websites verschijnen of de inhoud van de pagina's die voor hen toegankelijk zijn.

De Leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of kosten die kunnen voortvloeien uit het gebruik, onbeschikbaarheid, gebrekkige werking, storingen en ongeautoriseerde van webpagina's, wijziging van de gegevens door wie dan ook, of vertraagde overdracht van informatie, computervirussen, - ze komen van een systeemstoring of een andere soortgelijke oorzaak.

Alle informatie, geschriften en meningen die via de websites aan de Leveranciers worden verstrekt, wordt eigendom van de Leveranciers en vrij gebruikt door de Leveranciers.

Serviceproviders behandelen alle via internet verzonden gegevens met dezelfde bescherming alsof ze anderszins voor hen beschikbaar werden gemaakt.

Gebruik van cookies

Wat zijn de cookies?

De cookie is een korte tekst die de site die u bezoekt naar uw browser verzendt. Hiermee kan de site uw bezoekinformatie onthouden, zoals uw taal en andere instellingen. Dit maakt het volgende bezoek soepeler en eenvoudiger om uw site te gebruiken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder hen zou het gebruik van internet veel trager  zijn.

Waar gebruik ik voor de cookies?

We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Met hun gebruik tellen we hoeveel bezoekers naar de site zijn gekomen, maken we het eenvoudiger om onze services te gebruiken.

Als u doorgaat met het gebruik van deze site, stemt u in met het gebruik van cookies door ons.

 


FINATECH II. Kockázati Tőkealap
Kockázati Tőke